זמני אוטובוסים – קו 148

                                        מעודכן  כח' בחשון 19/11

 

 

קו 148 : ירושלים-אריאל

 

ימים א'-ה':

 

 

ש.יציאה

מסלול נסיעה

06:10

עפרה,שילה, עלי, מ.לבונה*,צ.תפוח,אריאל,עימנואל

7:20,7:35

ישיר לאריאל

08:30

עפרה, ש.רחל*, שילה, עלי,מעלה לבונה,צ.תפוח*,אריאל

09:30

עפרה,שילה,עלי,צ.תפוח*,אריאל

11:00

עפרה,שילה,עלי,צ.תפוח*,אריאל

12:00

עפרה,מ.לבונה,שילה,עלי,צ.תפוח*,אריאל

12:45

עפרה,ש.רחל,שילה,עלי,צ.תפוח*,אריאל

14:15

עפרה,שילה,עלי,מ,לבונה*, צ.תפוח,אריאל

15:30

עפרה,שילה, עלי, צ.תפוח*,אריאל

16:30

עפרה, ש.רחל,שילה, עלי,צ.תפוח*,אריאל

17:30

עפרה,שילה,עלי,צ.תפוח*,אריאל

18:30

עפרה, ש.רחל,שילה, עלי,צ.תפוח*,אריאל

19:30

עפרה,שילה,עלי,מ,לבונה*, צ.תפוח*,אריאל

20:00

עפרה,ש.רחל,שילה,עלי

21:00

עפרה,שילה*,עלי*,מ.לבונה*,צ.תפוח*אריאל*

22:15

עפרה,שילה*,ש.רחל*,עלי*,צ.תפוח*,אריאל*

23:15

עפרה,ש.רחל*, שילה*,עלי*,מ.לבונה*,צ.תפוח*אריאל*

 

שישי

 

6:10

עפרה,שילה, עלי, מ.לבונה,צ.תפוח

7:35

ישיר לאריאל

8:30

עפרה, ש.רחל*, שילה, עלי,מעלה לבונה,צ.תפוח*,אריאל

9:30

עפרה,שילה,עלי,צ.תפוח*,אריאל

11:00

עפרה,שילה,עלי,צ.תפוח*,אריאל

12:00

עפרה,מ.לבונה,שילה,עלי,צ.תפוח*,אריאל

13:30

עפרה,שילה,ש.רחל,עלי,צ.תפוח,אריאל

14:00

עפרה, ש.רחל*, שילה, עלי,מעלה לבונה,צ.תפוח*,אריאל

 

מוצש"ק

 

19:00

עפרה, ש.רחל*, שילה, עלי,מעלה לבונה,צ.תפוח*,אריאל

21:00

עפרה,ש.רחל,שילה,עלי.

23:30

עפרה,שילה,עלי,מ.לבונה,צ.תפוח*,אריאל*

 

 

 

 

 

 

זמני אוטובוסים- קו 148

                                        מעודכן  כח' בחשון 19/11

 

 

קו 148- אריאל –ירושלים

 

 ימים א'-ה':

 

# יציאה מעלי

ש.יציאה

מסלול נסיעה

05:30

אריאל,מ.לבונה,עפרה

05:45#

עלי,שילה,עפרה

06:45#

עלי,ש.רחל,שילה,עפרה

07:45

אריאל,צ.תפוח,מ.לבונה,עלי, שילה,ש.רחל, עפרה

09:45

אריאל,צ.תפוח,עלי,שילה,עפרה

11:00

אריאל,צ.תפוח,עלי,שילה,עפרה

12:30

אריאל,צ.תפוח,מ.לבונה*,עלי, שילה, ש.רחל,עפרה

14:00

אריאל,צ.תפוח,מ.לבונה,עלי,שילה,עפרה

14:45#

עלי,שילה,עפרה

16:00*

אריאל,עלי, שילה, ש.רחל,עפרה

17:00*

אריאל,ישיר לי-ם

18:00*

אריאל,צ.תפוח,עלי,שילה,עפרה

19:00*

אריאל,מ.לבונה*,עלי, שילה,עפרה

20:15*

אריאל,צ.תפוח,עלי,ש.רחל,שילה,עפרה

21:15

אריאל,ישיר לי-ם

21:30#

עלי,מעלה לבונה,עפרה

 

 

 

שישי

ש. יציאה

מסלול נסיעה

05:30

אריאל,מ.לבונה,עפרה

06:15#

עלי,שילה,עפרה

07:30

אריאל,צ.תפוח,עלי,שילה,עפרה

09:00

אריאל,צ.תפוח,מ.לבונה,עלי,שילה,עפרה

11:00

אריאל,צ.תפוח,עלי,שילה,עפרה

12:30

אריאל,צ.תפוח,עלי,ש.רחל,שילה,עפרה

14:00

אריאל,צ.תפוח,עלי,ש.רחל,שילה,עפרה

 

מוצש"ק

 

21:00*

אריאל,צ.תפוח,עלי,ש.רחל,שילה,עפרה

22:30#

עלי, מ.לבונה,עפרה